Николай Натов

g2672.jpeg
Автор: Николай Натов, Боряна Мусева, Васил Пандов и др.
Заглавие: Регламентът Брюксел II A. Коментар

При написването на този Коментар са взети предвид съществуващите досега разработки в науката по международно частно право в държавите - членки на ЕС, практиката на Съда на Европейските общности /сега Съд на Европейския съюз/, отделни решения на правораздавателни органи на държави-членки.

mezhdunarodniat-dogovor-iztochnik-na-mezhdunarodnoto-chastno-pravo-nikolaj-natov-jordanka-zidarova-vasil-pandov-boriana-museva-stanislav-jordanski-iasmina-andreeva-dafina-syrbinova-teodora-cenova-ivelin-kirchev.jpg
Автор: Николай Натов, Йорданка Зидарова, Васил Пандов, Боряна Мусева, Станислав Йордански, Ясмина Андреева, Дафина Сърбинова, Теодора Ценова, Ивелин Кирчев
Заглавие: Международният договор - източник на международното частно право

Настоящото издание представлява сборник с научни изследвания на катедра "Международно право и международни отношения" при юридически факултет на СУ "Св. Климент Охридски".

g2103.jpg
Автор: Николай Натов, Боряна Мусева, Ясмина Андреева, Станислав Йордански, Теодора Ценова, Д. Сърбинова, В. Пандов, З. Янакаиев, Н. Бандаков, Ц. Крумов
Заглавие: Регламентът "Брюксел I" - коментар

При написването на коментара са взети предвид съществуващите досега разработки в науката за Международното частно право в държавите - членки на ЕС, практиката на Съда на Европейските общности, отделни решения на правораздавателни органи на държави членки (в т.ч.

mezhdunarodnoto-chastno-pravo-i-niakoj-razporedbi-na-chast-sedma-ot-gpk-v-svetlinata-na-obshtnostnite-iztochnici-nikolaj-natov-.jpg
Автор: Николай Натов
Заглавие: Международното частно право и някой разпоредби на част седма от ГПК в светлината на общностните източници

C пpисъeдиняванeтo на Р Бългаpия към Евpoпeйския съюз нeoтдeлима част oт бългаpскoтo пpавo станаxа и всички изтoчници на пpавoтo на ЕC. Пpавoтo на Евpoпeйския съюз навлeзe в пpавната ни дeйствитeлнoст такoва, каквoтo бe към датата на пpисъeдиняванeтo и заe мястoтo си над всички актoвe, създадeни oт нациoналния закoнoдатeл.