Николай Доманов

Domanov 1.jpg
Автор: Николай Доманов
Заглавие: Нормотворческата компетентност на Европейския съюз и основната процедура за нейното осъществяване след Договора от Лисабон

Книгата съдържа първото цялостно самостоятелно българско изследване на въпросите за организацията и протичането на обикновената законодателна процедура след Договора за реформи от Лисабон и представлява разгърнат и относително изчерпателен анализ на проблематиката, посветена на нормотворческата компетентност на ЕС.