Нели Стефанова

pic.php.jpg
Автор: Нели Стефанова
Заглавие: Кратък терминологичен справочник по обща и политическа реторика

В настоящото издание са включени 270 базови термина и понятия от областта на реториката и реторическата аргументация, които имат устойчива употреба в обществено-политическия дискурс.

g2122.jpeg
Автор: Нели Стефанова
Заглавие: Политическата реторика на Италия от 90-те

Изследването е посветено на най-драматичния и ключов момент от съвременната политическа история на Италия - прехода от Първа към Втора италианска република и свързаните с това дълбоки трансформации.