Нежля Исмаил

Img_83111.jpeg
Автор: Нежля Исмаил, Микрула Константинова, Мирослава Габерова
Заглавие: Българско-френски речник: С приложения

Българско-френският речник включва ок. 120 000 думи в основни статии и в словосъчетания - най-важната част от лексиката на съвременния български и френски книжовен език, както и основните термини от различни области на познанието.