Моника Копчева

-престъпления-360x500.jpg
Автор: Моника Копчева
Заглавие: Компютърни престъпления

Книгата запълва празнота в изследователската област на компютърните престъпления – тя е едно от малкото издания по тази проблематика в България. Разгледани са задълбочено в исторически и сравнителен план българската и международната правна уредба на компютърните престъпления.