Младен Младенов

g2687.jpeg
Автор: Младен Младенов
Заглавие: Дескриптивна юриспруденция

Едва ли има по-подходящ момент за излизането на една такава книга.
„Класическите" юридически професии, както и двете държавни власти, пряко
свързани с правото – законодателната и съдебната – са достигнали абсолютния
минимум на обществено доверие, минимум, който представлява реална заплаха

g2679.jpeg
Автор: Младен Младенов
Заглавие: Дескриптивна юриспруденция

ПРЕДГОВОР
Едва ли има по-подходящ момент за излизането на една такава книга.
„Класическите" юридически професии, както и двете държавни власти, пряко
свързани с правото – законодателната и съдебната – са достигнали абсолютния
минимум на обществено доверие, минимум, който представлява реална заплаха