Михаил Малчев

g5798.jpg
Автор: Михаил Малчев
Заглавие: Искът за наследство като средство за защита на правото на наследяване

Книгата представлява първото самостоятелно монографично изследване в цивилистичната ни доктрина, посветено на иска за наследство. При разработването на темата детайлно са анализирани централните въпроси, касаещи същността на института и тенденциите в развитието му.

g1844.jpeg
Автор: Михаил Малчев
Заглавие: Унищожаемост на гражданскоправните сделки

След успеха на първото издание на „Унищожаемост на гражданскоправните сделки” авторът допълва съдържанието на монографията с актуални моменти по темата и практически аспекти на основанията за възникването и действието на унищожаемостта.