Милко Палангурски

g2498.jpeg
Автор: Милко Палангурски
Заглавие: Учредителите

За пръв път в този енциклопедичен справочник на едно място са събрани биографиите на онези 230 души – създатели на първия конституционен закон на България, които имат щастието и голямото задължение да играят ролята на учредители на конституционния ни живот.