Милен Глушков

g2913.jpeg
Автор: Милен Глушков
Заглавие: Дисциплинарната отговорност на магистратите по Закона за съдебната власт

Настоящата разработка е посветена на проблемите, свързани с дисциплинарната отговорност на магистратите по действащия Закон за съдебната власт. Идеята за нейното създаване възникна инцидентно, но реализацията й отне повече от две години.