Мила Иванова

g1793.jpg
Автор: Маргарита Чинова, Мила Иванова
Заглавие: Решения на Конституциония съд по въпроси на наказателния процес

І. РАЗДЕЛЕНИЕТО НА ВЛАСТИТЕ И НЕЗАВИСИМОСТ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРУКТУРАТА НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ІІІ. НЕСМЕНЯЕМОСТ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ІV. РАВЕНСТВОТО НА ГРАЖДАНИТЕ ПРЕД ЗАКОНА

V. НАКАЗАТЕЛНОПРОЦЕСУАЛНА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ