Милан Маланов

146933z.jpg
Автор: Милан Миланов
Заглавие: От Вестфалия до Багдад

Суверенитетът и въоръжената хуманитарна интервенция в условията на новия световен ред