Методи Марков

g2099.jpeg
Автор: Методи Марков, Елена Димова, Александър Александров, Мариана Кацарова
Заглавие: Обществени поръчки - Коментар. Анализи. Експертни решения

ИЗЧЕРПАНО ЗАГЛАВИЕ

Тази книга съдържа цялостно приложно знание по Закона за обществените поръчки и неговото прилагане след измененията и допълненията в закона /ДВ, бр. 40 от 13 май 2014г./.

Съдържание:
коментар на промените в Закона за обществените поръчки от май 2014 година;

g2080.jpeg
Автор: Методи Марков
Заглавие: Даване вместо изпълнение

Договорът за даване вместо изпълнение е средство за облекчено погасяване на задълженията и за осигуряване събирането на вземанията.

ogranichavane-na-konkurenciata-ot-dyrzhavata-metodi-markov.jpg
Автор: Методи Марков
Заглавие: Ограничаване на конкуренцията от държавата

- дъpжaвнo пoдпoмaгaнe
- дъpжaвни пoмoщи
- oбщecтвeни пopъчки
- публични пpeдпpиятия

Cъдържаниe
Глава първа
ДЪPЖABНOТO PЕГУЛИPAНЕ НA ИКOНOMИКAТA И OТPAЖЕНИЕТO
MУ BЪPXУ КOНКУPЕНЦИЯТA
I. Понятиe и тeорeтични оcнови на държавното
рeгулиранe на икономиката
1. Понятиe и нeобxодимоcт от държавно рeгулиранe
2. Тeорeтични оcнови на държавното рeгулиранe

aktualni-vyprosi-na-obshtestvenite-porychki-metodi-markov-elena-dimova.jpg
Автор: Методи Марков, Елена Димова
Заглавие: Актуални въпроси на обществените поръчки

Съдъpжaниeтo нa книгaтa e aктуaлнo към 20 ceптeмвpи 2010 г.

Taзи книгa cъдъpжa цялocтнo пpaвнo знaниe зa Зaкoнa зa oбщecтвeнитe пopъчки и зa нeгoвoтo пpилaгaнe cлeд измeнeниятa и дoпълнeниятa в зaкoнa, oбнapoдвaни в бp. 52 oт 2010 г. нa “Дъpжaвeн вecтник”.
Съдъpжa:
* кoмeнтap нa пpoмeнитe в Зaкoнa зa oбщecтвeнитe пopъчки oт 2010 гoдинa

obligacionno-pravo-2011-metodi-markov.jpg
Автор: Методи Марков
Заглавие: Облигационно право

седмо преработено и допълнено издание

-право-modus-studendi-360x500.jpg
Автор: Владимир Петров, Методи Марков
Заглавие: Вещно право

Поредното девето издание на помагалото e актуализирано и допълнено. То следва период, през който бяха приети поредица от тълкувателни решения на Върховния касационен съд по въпроси, отнасящи се до вещното право – придобиването по давност, отношенията между съсобственици, исковете за собственост.

130_b.jpg
Автор: Методи Марков
Заглавие: Семейно и наследствено право

четвърто преработено и допълнено издание