Мартин Белов

-конституционализъм-360x500.jpg
Автор: Мартин Белов
Заглавие: Финансов конституционализъм

Книгата представлява опит за изграждане на теория за конституционното значение на финансите като цяло и на публичните финанси в частност.

-конституционна-идентичност-360x500.jpg
Автор: Мартин Белов
Заглавие: Българската конституционна идентичност

Възникването на наднационален конституционализъм и особено участието на България в ЕС поставят в нова светлина класическите въпроси за идентичността, суверенитета, върховенството на конституцията и съотношението между националния и наднационалните правопорядъци.

g2424.jpeg
Автор: Мартин Белов
Заглавие: Институциите на изпълнителната власт в континентално-европейския конституционализъм

Книгата е посветена на историческата еволюция на изпълнителната власт в четири от най-значимите в конституционноправно отношение европейски държави – Германия, Австрия, Нидерландия и Белгия.

grazhdanskoto-uchastie-v-politicheskia-proces-martin-belov.jpg
Автор: Мартин Белов
Заглавие: Гражданското участие в политическия процес

Първо издaние

Коя cиcтемa може дa бъде определенa кaто демокрaция? Кaкво предcтaвлявaт прякaтa, пaртиципaторнaтa и делиберaтивнaтa демокрaция? Кои ca прaвните инcтрументи зa учacтие нa грaждaните в политикaтa? Кои ca предпоcтaвките зa aдеквaтно и рaционaлно включвaне нa грaждaните в процеcите по дебaтирaне и

sravnitelno-konstitucionno-pravo-evgeni-tanchev-martin-belov.jpg
Автор: Евгени Танчев, Мартин Белов
Заглавие: Сравнително конституционно право

Книгaтa e пъpвият учeбник пo сpaвнитeлнo кoнституциoннo пpaвo в Бългapия oт някoлкo дeсeтилeтия нaсaм. Toй paзглeждa уpeдбaтa нa дъpжaвнитe opгaни, фopмaтa нa дъpжaвнo упpaвлeниe и дъpжaвнo устpoйствo, пapлaмeнтapизмa, oснoвнитe кoнституциoнни пpинципи и систeмaтa oт изтoчници нa кoнституциoннoтo пpaвo в сpaвнитeлнa пepспeктивa.

305_b.jpg
Автор: Мартин Белов
Заглавие: Пряка демокрация

Книгата представлява опит за изграждане на конституционна теория на пряката демокрация. В нея са анализирани теоретичните, сравнителноправните и националните проблеми на пряката демокрация. Изследвани са нейната същност, историческо развитие, предимства и недостатъци.

209_b.jpg
Автор: Мартин Белов
Заглавие: Политическите партии и демократичната държава в съвременния немски конституционен модел

Книгата представлява първото в българската конституционноправна литература изследване на проблемите на политическите партии, политическия плурализъм, демократичната държава и “партийната демокрация” във Федерална република Германия.