Марсилио Фичино

145036z.jpg
Автор: Марсилио Фичино
Заглавие: Трактати

Изданието включва коментара върху Платоновия диалог „Пир" и няколко кратки трактата на МАРСИЛИО ФИЧИНО (1433-1499) - един от най-ярките мислители от епохата на италианския Ренесанс.