Мария Тодорова

balkani.jpg
Автор: Мария Тодорова
Заглавие: Балкани - Балканизъм

Второто разширено и допълнено издание на “Балкани – балканизъм” излиза четири години след изчерпването на първото и шест години след публикуването на английския оригинал, последван от преводи на немски, италиански, гръцки, турски, румънски, сръбски, македонски, словенски и подготвян превод на албански.