Мария Славова

g2490.jpeg
Автор: Мария Славова, Васил Петров
Заглавие: Административнопроцесуален кодекс - Критичен преглед на съдебната практика. Коментар и предложения за усъвършенстване на уредбат