Мария Манолова

g2497.jpeg
Автор: Мария Манолова
Заглавие: Създаване на Търновската конституция

Книгата изследва цялостния процес на изработване на първия конституционен закон на България.