Мария Йорданова

34147z.jpg
Автор: Ангел Калайджиев, Борислав Белазелков, Весела Станчева, Георги Димитров, Димитър Марков, Мария Йорданова
Заглавие: Електронният документ и електронният подпис. Правен режим

Настоящото издание е подготвено от работната група на Центъра за изследване на демокрацията, изготвила законопроекта за електронния документ и електронния подпис и участвала в подготовката на подзаконовите нормативни актове.