Марио Бобатинов

chastnopravni-hipotezi-po-tyrgovsko-pravo-mario-bobatinov.jpg
Автор: Марио Бобатинов
Заглавие: Частноправни хипотези по търговско право

* Tъpговци
* Tъpговcки cдeлки
* Tъpговcка нecъcтоятeлноcт

249_b.jpg
Автор: Марио Бобатинов, Красимир Влахов
Заглавие: Вещно право. Практически проблеми

Проблемите на вещното право винаги са представлявали особен интерес за практикуващите юристи, защото засягат всеки български гражданин и пораждат значителни имуществени интереси. В периода след 1991 г. бяха приети редица реституционни закони, предвиждащи възстановяване на отчуждените и отнети след 1944 г. имоти.