Марина Михайлова

g3282.jpeg
Автор: Марина Михайлова
Заглавие: Процесуални аспекти на конфликта на интереси

Законът за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси регламентира правилата за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на лицата, заемащи публична длъжност.