Мариела Деливерска

g2427.jpeg
Автор: Мариела Деливерска
Заглавие: Генетична дискриминация същност, регламентация и защита

Книгата представлява първото в България цялостно изследване на въпросите, свързани с генетичната дискриминация. Представена е същността на генните мутации в контекста на наследствените генетични състояния.