Мариана Кацарова

g2099.jpeg
Автор: Методи Марков, Елена Димова, Александър Александров, Мариана Кацарова
Заглавие: Обществени поръчки - Коментар. Анализи. Експертни решения

ИЗЧЕРПАНО ЗАГЛАВИЕ

Тази книга съдържа цялостно приложно знание по Закона за обществените поръчки и неговото прилагане след измененията и допълненията в закона /ДВ, бр. 40 от 13 май 2014г./.

Съдържание:
коментар на промените в Закона за обществените поръчки от май 2014 година;