Малина Новкиришка - Стоянова

de-iure-publico-studii-po-rimsko-.jpg
Автор: Малина Новкиришка - Стоянова
Заглавие: De Iure Publico - Студии по римско публично право

Книгата на проф. д-р Малина Новкиришка - Стоянова е посветена на римското публично право. Това е първото издание с такава проблематика в България.