Любен Корнезов

g2679.jpeg
Автор: Любен Корнезов, Атанас Иванов
Заглавие: Казуси по гражданско съдопроизводство. Том II

Настоящият том втори на сборник" Казуси по гражданско съдопроизводство" е роден от необходимостта. Интересът на читателя след излизането на том първи на " Казуси по гражданско съдопроизводство" преопредели издаването на и на този сборник.

g2197.jpeg
Автор: Любен Корнезов, Атанас Иванов
Заглавие: Казуси по гражданско съдопроизводство. Том първи

Настоящото учебно помагало съдържа казуси във връзка с подготовката на студентите по право на юридическите факултети при обучението им по гражданско съдопроизводство.

Kornezov 3.JPG
Автор: Любен Корнезов
Заглавие: Гражданско съдопроизводство. Том втори. Съдебни и несъдебни производства
Grajdansko_sydoproizvodstvo.JPG
Автор: Любен Корнезов
Заглавие: Гражданско съдопроизводство. Том първи: Исков процес
-производство.jpg
Автор: Любен Корнезов
Заглавие: Касационно производство
-производство.jpg
Автор: Любен Корнезов
Заглавие: Въззивно производство
-производство-в-гражданския-процес.jpg
Автор: Любен Корнезов
Заглавие: Бързо производство в гражданския процес

ВТОРО ПРЕРАБОТЕНО И ДОПЪЛНЕНО ИЗДАНИЕ

КНИГАТА СЕ ПРЕДЛАГА И С ТВЪРДА ПОДВЪРЗИЯ - ЦЕНА 16.00 лв.