Любен Василев

39550_pic_m.jpg
Автор: Петко Стайнов, Любен Василев, Иван Ненов
Заглавие: Бележити български учени-юристи

Нашето поколение имаше изключителния шанс да бъде обучавано от висококвалифицирани, всеотдайни, ненадминати като излъчване преподаватели, на които дължим извънредно много за своето формиране като юристи.