Лоран Перно

product_2097.jpg
Автор: Лоран Перно, Лилия Методиева - съставители
Заглавие: Нови изследвания по история на реториката

Текстовете, които предлагаме на читателя, са произнесени в по-голямата си част по повод на ХVІ конференция на Международната асоциация по история на реториката, която се състоя между 24-28 юли 2007 г. в Страсбург.
От съставителите Лоран Перно, Лилия Методиева

Съдържание:
Първа част. Реторика и история
1. Теоретически въпроси