Лидия Пенева

g7267.jpeg
Автор: Лидия Пенева
Заглавие: Схеми и определения по граждански процес - Ръководство за студенти

Настоящото ръководство цели да улесни и подпомогне подготовката на студентите, обучаващи се в специалност "Право" в основната семестриална дисциплина "Граждански процес".