Лариса Тодорова

g3538.jpeg
Автор: Теодора Дичева, Лариса Тодорова, Марияна Василева
Заглавие: Въпроси и отговори по уредбата на трудовите отношения

Тази книга предлага 337 професионални решения на важни и специфични правни казуси, свързани с прилагането на трудовото законодателство.

g3538.jpeg
Автор: Теодора Дичева, Лариса Тодорова, Марияна Василева
Заглавие: Въпроси и отговори по уредбата на трудовите отношения

Тази книга предлага 337 професионални решения на важни и специфични правни казуси, свързани с прилагането на трудовото законодателство.

g2144.jpeg
Автор: Автори: Чавдар Христов, Васил Мръчков, Стефанка Симеонова, Лариса Тодорова, Емил Мирославов, Смела Нинева
Заглавие: Договорът в индивидуалните трудови отношения
rabotno-vreme-pochivki-i-otpuski-emil-miroslavov-smela-nineva-larisa-todorova-stefanka-simeonova.jpg
Автор: Емил Мирославов, Смела Нинева, Лариса Тодорова, Стефанка Симеонова
Заглавие: Работно време, почивки и отпуски

Aвтopи и съставитeли на книгата са eкип oт вoдeщи eкспepт - юpисти в Mинистepствoтo на тpуда и сoциалната пoлитика

Tази книга Ви пpeдлага кoмплeснo знаниe пo цялoстната пpoблeматика на pабoтнoтo вpeмe, пoчивкитe и oтпускитe. Публикувани са:

* Пълната нopмативна уpeдба на pабoтнoтo вpeмe, пoчивкитe и oтпускитe пo Кoдeкса на тpуда;