К. Узунова

g4828.jpeg
Автор: К. Узунова, А. Георгиева, Ц. Янкова, Л. Мермерска, И. Кондарева, А. Раков, А. Асенов, Г. Минкова, Н. Ризов
Заглавие: Новото данъчно законодателство през 2018 година + CD

Съдържание:

Всичко за новата данъчна рамка и за данъчно-осигурителния процес през 2018 г.:

Актуализирани текстове на основните данъчни закони
Изчерпателни професионални коментари, с акцент върху промените в данъчното законодателство

g4827.jpeg
Автор: К. Узунова, А. Георгиева, Ц. Янкова, Л. Мермерска, И. Кондарева, А. Раков, А. Асенов, Г. Минкова, Н. Ризов
Заглавие: Новото данъчно законодателство през 2018 година

Съдържание:

Всичко за новата данъчна рамка и за данъчно-осигурителния процес през 2018 г.:

Актуализирани текстове на основните данъчни закони
Изчерпателни професионални коментари, с акцент върху промените в данъчното законодателство

novoto-danychno-zakonodatelstvo-prez-2012-godina-aneta-georgieva-cvetana-iankova-liudmila-mermerska-ivajlo-kondarev-aleksandyr-rakov-as-asenov-p-goleva-k-uzunova-n-rizov.jpg
Автор: Анета Георгиева, Цветана Янкова, Людмила Мермерска, Ивайло Кондарев, Александър Раков, Ас. Асенов, П. Голева, К. Узунова, Н. Ризов
Заглавие: Новото данъчно законодателство през 2012 година

* Актуализирани нормативни текстове на основните данъчни закони
* Изчерпателни приложни коментари на промените в данъчното законодателство от началото на 2012 г.
* Актуални писма на Националната агенция за приходите и Министерството на финансите
* Важни приложения

novoto-danychno-zakonodatelstvo-prez-2011-godina-aneta-georgieva-cvetana-iankova-liudmila-mermerska-ivajlo-kondarev-aleksandyr-rakov-as-asenov-p-goleva-k-uzunova-n-rizov.jpg
Автор: Анета Георгиева, Цветана Янкова, Людмила Мермерска, Ивайло Кондарев, Александър Раков, Ас. Асенов, П. Голева, К. Узунова, Н. Ризов
Заглавие: Новото данъчно законодателство през 2011 година

* Aктуализиpан тeкcт на ocнoвнитe данъчни закoни
* Кoмeнтаp за пpoмeнитe в данъчнoтo закoнoдатeлcтвo
* Пpактика на HAП и MФ

Тази книга e тpадициoнeн издатeлcки пpoдукт и cъдъpжа цялoтo пpoфecиoналнo знаниe за данъчнoтo закoнoдатeлcтвo, в cила oт 1 януаpи 2011 гoдина.
Публикувани cа актуализиpанитe нopмативни тeкcтoвe на вcички данъчни закoни: