Кръстю Цончев

-в-гражданското-право.jpg
Автор: Кръстю Цончев
Заглавие: Симулацията в гражданското право
-по-чл-12-ал-2-от-Закона-за-наследството.jpg
Автор: Кръстю Цончев
Заглавие: Приносът по чл. 12, ал. 2 от Закона за наследството
-за-дарение.jpg
Автор: Кръстю Цончев
Заглавие: Договор за дарение

В книгата се изясняват различни страни на договора за дарение: сключване на договора, кой може да дарява, на кого може да се дарява, колко може да се дарява, разликата между дарени и изпълнение на нравствен дълг, форма на договора при различните способи за даряване, дарения с тежест, непреки дарения, дарения между съпрузи и др.