Кръстьо Чуков

g2672.jpeg
Автор: Кръстьо Чуков, Росица Иванова
Заглавие: Финансово - стопански анализ

Учебникът е предназначен за студенти от специалност "Счетоводство", бакалавърска степен на обучение при УНСС - София, за студентите от същата специалност в магистърска степен, редовно обучение, изучаващи дисциплината "Финансово-стопански анализ", както и за студентите от специалности "Финанси" и "Финансов контрол", бакалавърск