Кръстан Дянков - превод и съставителство

Автор: Кръстан Дянков - превод и съставителство
Заглавие: Документи на американската демокрация

Конституция на Съединените американски щати
Томас Джеферсън - Декларация на независимостта
Томас Пейн - Из "Здравият разум"