Красимир Манов

466_b.jpg
Автор: Красимир Манов
Заглавие: Наказателноправна защита на културното наследство в Република България

Книгата съдържа първото цялостно монографично изследване на проблемите на наказателноправната защита на културното наследство в нашата страна, доколкото темата не е била предмет на задълбочени научни изследвания у нас.