Красимир Димитров

g2093.jpeg
Автор: Красимир Димитров
Заглавие: Правно положение на нотариуса и нотариалната камара

В структурно отношение трудът е разделен на три основни части. Първата част от изложението е посветена на термина „нотариално право” и неговите различни значения, историческото развитие на българското нотариално право и особеностите на обективното нотариално право след нотариалната реформа.

pravno-polozhenie-na-notariusa-i-notarialnata-kamara-krasimir-dimitrov.jpg
Автор: Красимир Димитров
Заглавие: Правно положение на нотариуса и нотариалната камара

В структурно отношение трудът е разделен на три основни части. Първата част от изложението е посветена на термина „нотариално право” и неговите различни значения, историческото развитие на българското нотариално право и особеностите на обективното нотариално право след нотариалната реформа.