Красимир Влахов

g4530.png.jpg
Автор: Автори и съставители: Благовест ПУНЕВ, Венелин ГАЧЕВ, д-р Георги ХОРОЗОВ, Диана МИТЕВА, Димитър ТАНЕВ, Елена КРЪШКОВА, Емануела БАЛЕВСКА, Калоян ТОПАЛОВ, Красимир ВЛАХОВ, проф. д-р Маргарита ЗЛАТАРЕВА, Мариана ОБРЕТЕНОВА, проф. д-р Марио БОБАТИНОВ, Стефан КЮРКЧИЕВ
Заглавие: Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

292_b.jpg
Автор: Красимир Влахов
Заглавие: Актуални проблеми на новия Граждански процесуален кодекс

ИЗЧЕРПАНО ЗАГЛАВИЕ

249_b.jpg
Автор: Марио Бобатинов, Красимир Влахов
Заглавие: Вещно право. Практически проблеми

Проблемите на вещното право винаги са представлявали особен интерес за практикуващите юристи, защото засягат всеки български гражданин и пораждат значителни имуществени интереси. В периода след 1991 г. бяха приети редица реституционни закони, предвиждащи възстановяване на отчуждените и отнети след 1944 г. имоти.