Красимира Средкова

g2488.jpeg
Автор: Красимира Средкова
Заглавие: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том 4
g2488.jpeg
Автор: Красимира Средкова
Заглавие: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том 4
512_b.jpg
Автор: Красимира Средкова
Заглавие: Осигурително право

Пето издание