Камелия Цолова

-иск-360x500.jpg
Автор: Камелия Цолова
Заглавие: Частичният иск

На преден план в проблематиката на частичния иск изпъква неговата практическа и прагматична страна. Той е средство за защита, към което се насочва този ищец, който не е сигурен в размера на вземането си, и поради това – в изхода на процеса, или не разполага с достатъчно средства да защити вземането си в целия му размер.

sbornik-v-pamet-na-prof-d-r-zhivko-stalev-vasil-mrychkov-silvi-chernev-kamelia-colova-borislav-belazelkov-ruzha-ivanova-c-cankova-v-popova-j-zidarova-e-mateeva-e-markov-a-kacarski-n-kolev.jpg
Автор: Васил Мръчков, Силви Чернев, Камелия Цолова, Борислав Белазелков, Ружа Иванова, Ц. Цанкова, В. Попова, Й. Зидарова, Е. Матеева, Е. Марков, А. Кацарски, Н. Колев
Заглавие: Сборник в памет на проф. д-р Живко Сталев

Учeници, кoлeги и пpиятeли нa проф. Живко Сталев (1912 - 2008 г.) гoдинa слeд смъpттa му пpeдстaвят в тoзи сбopник свoи нaучни изслeдвaния в oблaсттa нa гpaждaнскoтo пpoцeсуaлнo пpaвo, нa мaтepиaлнoтo гpaждaнскo пpaвo, нa тъpгoвскoтo, сeмeйнoтo и eвpoпeйскoтo пpaвo, пoсвeтeни нa нeгoвaтa пaмeт. Bсички студии в сбopникa сa пoсвeтeни нa гopeщитe въпpoси нa нoвия ГПК в силa oт 1 януapи 2008 г.

302_b.jpg
Автор: Камелия Цолова
Заглавие: Подпомагащата страна в съдебния исков процес

Предмет на изследване в тази книга е институтът на подпомагащата страна в съдебния исков процес. Необходимостта от актуално изследване на темата за подпомагащата страна е свързана основно с настъпилите промени в гражданскопроцесуалната правна уредба и влизането в сила на новия Граждански процесуален кодекс.