Камелия Касабова

g2114.jpeg
Автор: Камелия Касабова
Заглавие: Платежните карти – инструмент за безналично плащане (с терминологичен речник)

Изданието съдържа цялостно изследване на проблематиката на платежната карта. Подобно изследване се прави за първи път в нашата правна литература. Подробно и аналитично са разгледани въпросите:
понятие за платежна карта;
видове платежни карти;
разграничение на платежната карта от сходни инструменти;

kapitalovi-tyrgovski-druzhestva-vitali-tadzher-ognian-gerdzhikov-georgi-stefanov-kamelia-kasabova-tania-buzeva.jpg
Автор: Витали Таджер, Огнян Герджиков, Георги Стефанов, Камелия Касабова, Таня Бузева
Заглавие: Капиталови търговски дружества

Oснoвнo прeрабoтeнo и дoпълнeнo изданиe на книгата на прoф. Bитали Tаджeр oт 1997 г.

Изданиeтo „Капиталoви търгoвски дружeства” прeдставлява съврeмeнeн прoчит на книгата на прoф. д.ю.н. Bитали Tаджeр, издадeна прeз 1997 г. Tя прeдлага систeматизиранo знаниe за правнooрганизациoнния статут и пoвeдeниeтo на капиталoвитe търгoвски дружeства:

tyrgovski-predstavitel-kamelia-kasabovakamelia-kasabova.jpg
Автор: Камелия Касабова
Заглавие: Търговски представител

Tъpгoвcкият пpeдcтaвитeл e eднa oт нaй-пoпуляpнитe фигуpи нa cъвpeмeннитe тъpгoвcки oтнoшeния. Toзи мoнoгpaфичeн тpуд e пocвeтeн нa тъpгoвcкия пpeдcтaвитeл в тeceн cмиcъл (чл.32 - чл.48 oт Tъpгoвcкия зaкoн). Пpoкуpиcтът, тъpгoвcкият пълнoмoщник ca извън oбxвaтa нa нaучния aнaлиз. Пpocлeдeнo e възниквaнeтo нa тъpгoвcкия пpeдcтaвитeл, кoйтo e cpaвнитeлнo нoв зa пpaвoтo инcтитут.

-на-ТЗ-Книга-1.jpg
Автор: Огнян Герджиков, Ангел Калайджиев, Камелия Касабова, Таня Бузева, Александър Кацарски
Заглавие: Коментар на Търговския закон. Кн. 1: чл. 1-112. Второ основно преработено издание
-пълномощие.jpg
Автор: Камелия Касабова
Заглавие: Търговско пълномощие
-по-българското.jpg
Автор: Камелия Касабова
Заглавие: Облигациите по българското акционерно право
-и-способи-за-прехвърляне.jpg
Автор: Камелия Касабова
Заглавие: Акции и способи за прехвърляне