Калоян Симеонов

g2554.jpeg
Автор: Калоян Симеонов
Заглавие: Регулиране на финансовите пазари в Европейския съюз

Книгата се опитва да отговори на въпроса дали след началото на кризата не се е преминало от фаза на регулиране към фаза на свръхрегулиране на финансовите пазари и финансовите услуги в ЕС.