Калин Гайдаров

-личност.jpg
Автор: Калин Гайдаров
Заглавие: Криминалната личност