Иван Тодоров

vzaimodejstvie-mezhdu-evropejskoto-i-bylgarskoto-administrativno-pravo-rosica-baltadzhieva-ivan-todorov.jpg
Автор: Росица Балтаджиева, Иван Тодоров
Заглавие: Взаимодействие между европейското и българското административно право

Настоящото издание изследва взаимодействието между европейското и българското административно право, като съпоставя различните пластове регулация. Анализирани са редица напълно нови проблеми, при които практиката на Съда на ЕО понякога диктува разрешения, които се отклоняват от възприетото в АПК.

poniatieto-za-individualen-administrativen-akt-po-apk-prilagane-na-evropejskoto-pravo-i-syvremenni-tendencii-pri-izdavane-na-aktovete-ivan-todorov.jpg
Автор: Иван Тодоров
Заглавие: Понятието за индивидуален административен акт по АПК. Прилагане на Европейското право и съвременни тенденции при издаване на акт

B пъpвата глава cа pазглeдани: понятиeто за индивидуалeн админиcтpативeн акт, дeклаpативнитe (конcтативнитe) админиcтpативни актовe, издаванeто на докумeнт, отказът на админиcтpативeн оpган да извъpши или да ce въздъpжи от опpeдeлeно дeйcтвиe и отгpаничаванeто на индивидуалнитe админиcтpативни актовe от пpоцecуалнитe.

0002751_s17.jpg
Автор: Иван Тодоров
Заглавие: Издаване на индивидуални административни актове 2004 (със CD)