Иван Сълов

g2507.jpeg
Автор: Иван Сълов
Заглавие: Актуални въпроси на наказателния процес

Задълбочаване на тенденциите в развитието на наказателното ни производство, поставени с "Новата философия" на наказателния процес и отражението й върху наказателнопроцесуалното доказателствено право.