Иван Сестримски

Автор: Иван Сестримски
Заглавие: Български лирика

Антикварно издание

Включва:
Пенчо Славейков
Мара Белчева
Димитър Бояджиев
Николай Лилиев
Димчо Дебелянов
Христо Ясенов