Иванка Которова

80.jpg
Автор: Иванка Которова
Заглавие: Европейска прокуратура

Книгата Европейска прокуратура съдържа задълбочен анализ на международното правно сътрудничество по наказателни дела. Предвид практическия опит на автора, акцентът е поставен преди всичко върху практическата страна на разглежданата проблематика.