Иваничка Георгиева - съставител

27976z.jpg
Автор: Иваничка Георгиева - съставител
Заглавие: АВС на етнологията. Антология на науката за човека, културата и обществото. Том I