Здравка Кръстева

40929.jpg
Автор: Борислав Цеков, Здравка Кръстева, Мирослава Манолова, Петя Неделева, Емил Георгиев, Александър Салупо
Заглавие: Антиеврейското законодателство в Европа и България. Правни изследвания

В ръцете си държите сборник, който предлага гледните точки на шестима автори към едно от най-мрачните събития на 20-ти век – преследването на евреите. Книгата изследва от няколко ъгъла способността на правото да служи за инструмент на злото и за закрилник от него.

g3143.jpeg
Автор: Здравка Кръстева
Заглавие: Разследването на престъпления съгласно Европейската конвенция за правата на човека

Според Европейския съд по правата на човека, България има "системен проблем, свързан с неефективност на ". В отговор на тази констатация книгата разкрива съдържанието, влагано от Европейския съд в понятието за ефективно разследване, и предлага оценка доколко то е съобразено в българското законодателство и практика.