Захари Торманов

-за-организирано-туристическо-пътуване-360x500.jpg
Автор: Захари Торманов
Заглавие: Договорът за организирано туристическо пътуване

В книгата е изследвана систематично и детайлно правната уредба на договора за организирано туристическо пътуване, като са проследени всички „етапи“ от битието му: преддоговорни отношения, сключване, изменение, изпълнение, неизпълнение, прекратяване.

g2365.jpeg
Автор: Захари Торманов
Заглавие: Прекратяване на договора

Обект на анализ в книгата е прекратяването на договора в различните му разновидности. Разгледани са прекратяването на договора по взаимно съгласие, новацията, опрощаването, прекратителното условие и срок. Значително внимание е отделено на законово и договорно уредените случаи на едностранното прекратяване на договора.

dogovoryt-v-stroitelstvoto-i-sdelkite-s-nedvizhimi-imoti-zahari-tormanov.jpg
Автор: Захари Торманов
Заглавие: Договорът в строителството и сделките с недвижими имоти

ИЗЧЕРПАНО ЗАГЛАВИЕ

В тaзи книгa ca пoмеcтени пpимеpни oбpaзци нa дoгoвopите, кoитo cе cключвaт oт учacтниците в cтpoителнo-инвеcтициoнния пpoцеc в негoвaтa цялocт и лoгичеcкa пocледoвaтелнocт.