Живко Драганов

g3889.jpeg
Автор: Живко Драганов
Заглавие: Обекти на интелектуалната собственост

Книгата представлява общо изследване на нематериалните блага, които се закрилят като обекти на интелектуална собственост. Изясняват се тяхната правна природа и характерните им черти.

506_b.jpg
Автор: Живко Драганов
Заглавие: Обекти на интелектуалната собственост