Жасмин Попова

cb4ef9d6f7aa8b1ba86b365266ae2e48.png
Автор: Жасмин Попова
Заглавие: Право на Европейския съюз

Четвърто преработено и допълнено издание

Представени са в синтезиран вид основите на правната система на Европейския Съюз – нейните принципи, институции и начин на функциониране.

Подробно са разгледани и отношенията между Съюза и неговите граждани, съдебната му система, както и членството на България в него.