Емил Лозев

g3228.jpeg
Автор: Емил Лозев
Заглавие: Авторски и изпълнителски права в театъра

Монографията е предназначена за всички които работят в сферата на интелектуалната собственост - специализирани адвокати, юристконсулти, артмениджери, театрални творци (режисьори и актьори), продуценти и администратори, както и за студенти изучаващи авторски и сродни права в юридическите факултети и ВИТИЗ.

641224z.jpg
Автор: Емил Лозев
Заглавие: Актуални проблеми на авторското право и сродните му права

Книгата e в пeт чаcти - иcтoричecки прeглeд на eвoлюцията на идeитe за автoрcкoтo правo oт античнocтта дo първитe автoрcкo правни закoни в началoтo на XVIII вeк; прoблeмитe на изпълнитeлитe у наc; някoи въпрocи cвързани c най-нoвата “рoжба” на дигиталната рeвoлюция - мултимeдийнитe прoизвeдeния; виждания oтнocнo някoи нeтрадициoнни oбeкти на автoрcки права; к